Gratitude

I hereby wish to express my sincere thanks to all the people who have inspired and helped me to achieve these designs and works. I am so grateful to have you in my life.

Arseni Zaitsev

Allen Sayegh

Andy Payne

August de los Reyes

Ben Tew

Chen Zhao

Cal Zunt

Corey Wowk

Chao Han

Daekwon Park

Emily Wang

Fan Liu

Gang Chen

Guopeng Liang

Geng Wang

Hao Wei

Jinghua Liu

John Maeda

Julia Africa

Ke Zhao

Kai Ding

Linna Zhu

Lu Chen

Long Jiang

Lining Yao

Lin Gao

Matt Scott

Martin Bechthold

Mariana Ibanez

Ming Zhou

Mingxu Sun

Nashid Nabian

Panagiotis Michalatos

Pan Liu

Radhika Seth

Shouqian Sun

Shangqun Yang

Sheryl Bassan

Taotao He

Timothee Boitouzet

Wanjing Ji

Xiaohua Liu

Xiangyang Xin

Xuyao Shi

Yang Liu

Yuanchen Zhu

Yurong He

Yun Li

Yun Wang

Yuan Zhan

Yongzhan Liu

Zhe Jin

… …

(in alphabetical order)

Premium Wordpress Themes